lost-painters.nl
Eindexamen Expositie; Sint Joost Breda
Het blijft lastig om te spreken over de academie waar je zelf gezeten hebt. Inmiddels is dat alleen wel al der mate lang geleden dat ik me weinig meer verwant voel bij de opleiding als dusdanig. To…