lost-painters.nl
Eindexamen Expositie; Rietveld Amsterdam 2019
De Rietveld, het is voor veel mensen die een Eindexamen Expositie bezoeken de enige bezochte academie. Dat is jammer want het levert een heel vertekend beeld op waar kunstenaars van nu mee bezig zi…