lost-painters.nl
Capital C; Big Art Fair
De naam van Big Art Fair impliceert een beurs voor groot dan wel grootse kunstwerken. Die belofte wordt helaas niet ingewilligd. Een groot deel van de werken stijgt niet boven de menselijke maat ui…