logement.se
Rainbow Six på riktigt
Jag går långsamt framåt, en automatkarbin av typen H&K G36C i mina händer. Fabriksgolvet är fyllt av skräp och bråte, det är viktigt att veta vart jag sätter fötterna. Ansvaret för att kontroll…