logement.se
ASG B&T 5 PDW
När jag var en ung snorvalp så var inte vapenutbudet inom Airsoft ens i närheten av vad det var idag. Det som vi idag kallar ”Kinabössor” fanns inte (såvida man inte räknar Taiwan som K…