logement.se
Dboys Kar98K
(Tack till Tamas Kovacs för recensionsexemplaret) Det finns bra idéer och det finns dåliga idéer. Somliga är dåliga som utförs på ett dåligt sätt, somliga är bra som utförs på ett bra sätt. Ytterli…