linkuvoskc.lt
Guostagalio skyrius
Vadovė Virginija Jocienė Buveinė: Centrinė g. 7, Guostagalio k., Pakruojo r. LKC Guostagalio skyriaus 2013 – 2014 m. veikla Guostagalio skyriuje yr…