linkuvoskc.lt
Gedulo ir vilties diena
Linkuvos Kultūros centre birželio 14 d. 11 val. Šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. 12 val Tremtinių pagerbimas prie paminklo bažnyčios šventoriuje. 12. 10 val. Kultūros centr…