linkuvoskc.lt
Gedulo ir vilties diena
LINKUVOS KULTŪROS CENTRE Birželio 14 d. GEDULO IR VILTIES DIENA 10.30 Šv. Mišios Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje Po mišių Minėjimas prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę…