letapiriste.com
Waffenbrüder
S’estaven dempeus a la porteria de casa d’ella. El fum de la cigarreta pujava fent espirals que dibuixaven caminois efímers a la llum dels fanals. Va oferir fumar a la dona i a la seva …