letapiriste.com
Raó
Hom intenta desmuntar els arguments dels altres per tal de «guanyar» el que sigui que pensen que guanyen. Perquè tenen la «raó».