letapiriste.com
El vigilant
La trucada de la seva germana el va trobar en un moment molt delicat a la cuina. El lleixiu bullia a cor que vols i era moment de treure’l del foc. Va despenjar i va contestar-li afirmativament a l…