letapiriste.com
El pregoner
El seu públic sempre aplaudirà. Les paraules surten totes soles. Sent que podria parlar mil hores Sens dir res que a ningú sorprendrà.