letapiriste.com
Editorial Solsticial d’Hivern 2018
Actualitat d’actualitats. Tot és actualitat! I no hi ha res nou sota el sol.