lem.fm
Апостол – Чытаня з Писма святого апостола Павла Євреям – неділя 10.00 год. | lem.fm - Радийо Руской Бурсы
Чітаня з Письма святого апостола Павла Євреям Братя, Хрістос архієрей обіцяного добра пришов і через векшый і ліпшый ківот незбудованый руками, то значіть не з того світа, вошов раз навсе до святыні, де пожертвовав не козячу і телячу кров, но свою. Так набыв людьом вічне одкупліня. Бо кідь уж козяча і быча кров і попільRead More