lem.fm
Апостол – 24. Неділя по Сошестві Святого Духа – неділя 09.16 год. | lem.fm - Радийо Руской Бурсы
Чітаня з Письма святого апостола Павла Ефезанам. (Братя), Хрістос є наш покій. Він дві (часткы) зьєднав в єдну, а (жертвов) свого тіла розваляв меджі нима мур, котрый розділює і приношать неприятельство. А знищів і закон із його наказанями, жебы приніс покій, а з двох сотворив собі єдного, нового чоловіка. Обидвох в єднім тілі помірив ізRead More