lektoriranje.org
Kartica teksta
Što je kartica teksta i koliko iznosi? Budući da tekst nema težinu , pa ga ne možemo mjeriti u gramima, morali smo smisliti način mjerenja količine teksta - po kartici . Ta je informacija potrebna nama lektorima, zatim prevoditeljima, novinarima, piscima i svima koji rade na tekstu te prema količ