lektoriranje.org
Mati ili mater
U prošlosti, kada je više naraštaja u obitelji živjelo zajedno, rodbinsko nazivlje bilo je puno šire i detaljnije. Osim svekra, šogora, snahe i ostalih naziva koji su još i danas u uporabi, koristili su se i nazivi jetrva i zaova. Oni su pobliže označavali odnose s ženske strane; jetrva je žena muže