lektoriranje.org
Pojednostaviti ili pojednostavniti
Prema Hrvatskom jezičnom portalu , dopuštena su oba izraza, jer imaju isto značenje: „učiniti nešto jednostavnim“, no neki izvori tvrde drugačije preferirajući riječ pojednostavniti . Naime, potonja riječ je glagol koji se tvori od pridjeva jednostavno pa analogno tvorbama crn - pocrniti i v