lektoriranje.org
Delikvent ili delinkvent
Delinkvent označava osobu odgovornu za počinjenje nekog zločina, a povremeno u razgovoru možemo čuti pogrešan izgovor te riječi bez glasa n . Riječ delinkvent dolazi od latinske riječi delinquere u značenju „činiti krivo“ ili čak „ne uspjeti u obavljanju svoje dužnosti“. Često se koristimo nj