leefgetijden.nl
Verhalen over verdriet werden verhalen van troost
Onlangs kreeg ik een boekje van Solacium, het bedrijf van ritueelbegeleider Anja Broess. Ze gaf het uit ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan. Op de voorkant staat een detail uit een schilderi…