leefgetijden.nl
Opdrachtgevers
Als je als professional werkt in de uitvaart, in de stervensbegeleiding of de palliatieve zorg, en je hebt behoefte aan verdieping van je kennis en je inzichten, dan bied ik graag mijn expertise aa…