leefgetijden.nl
Machteloosheid: routebeschrijvingen naar compassie
Subjectief verslag van een symposium van hospice Issoria op 11 oktober 2017 Vier verhalen over één en dezelfde bewoonster van een hospice. Ze is binnengekomen vanuit een crisissituatie. Nu ze bijna…