lebane.org.rs
Крпљење ударних рупа у Бошњацу, Великом Војловцу и Доњем Врановцу » OПШТИНА ЛЕБАНЕ
Завршени радови на санацији, односно крпљењу ударних рупа у циљу нормалног одвијања саобраћаја, а самим тим и повећању безбедности свих учесника у саобраћају у Бошњацу, Великом Војловцу и Доњем Врановцу. Након опсецања и вађења старог асфалта започето је попуњавање новим слојем асфалта. Инвеститор је општина Лебане.