lebane.org.rs
Пројекат ''Фер почетак у животу'' » OПШТИНА ЛЕБАНЕ
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ Лебане, 24.12.2019. Општина лебане реализује пројекат „Фер почетак у животу“ Пројекат “Фер почетак у животу“, финансира Европска унија у оквиру грант шеме програма “Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО). Уговор о додели бесповратних средставапотписали су СКГОи Општина Лебане, аОпширније