lebane.org.rs
Опис пројекта ''Фер почетак у животу'' » OПШТИНА ЛЕБАНЕ
Пројекат “Фер почетак у животу“, финансира Европска унија у оквиру грант шеме програма “Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО). Уговор о додели бесповратних средставапотписали су СКГО и Општина Лебане, а партнер на пројекту је Удружење грађана „Арка“. Вредност пројекта је 55.105 евра,Опширније