lebane.org.rs
Јавни конкурс за пројекте цркава и верских заједница » OПШТИНА ЛЕБАНЕ
Јавни конкурс се расписује за пројекте цркава и верских заједница на подручју општине Лебане који се реализују у 2019. години. Укупан износ средстава опредељених за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница је 500.000,00 динара. Средства за финансирање и суфинансирање пројеката предвиђена су за обављање градитељске, добротворне и научне делатности, за инвестиционе радове наОпширније