lebane.org.rs
Јавни конкурс - Приградски превоз » OПШТИНА ЛЕБАНЕ
У складу са Одлуком Општинског већа општине Лебане 04 Број 400-523/2 од 20.03.2019. године и члана 82. став 1. тачка 2. Статута општине Лебане („Сл. гласник града Лесковца бр. 8/2019), начелница општинске Управе Лебане дана 21.08.2019. год расписује ЈАВНИ КОНКУРС за достављање понуда за доделу субвенција за обављање нерентабилних линија у приградском превозу путника наОпширније