lawicel.se
Nya produkter från Adafruit
Det blir mer vanligt att koppla upp produkter mot nätet (IOT: Internet of Things) och det har både varit dyrt och komplicerat, men med den nya billiga WiFi-komponenten CC3000 från Texas Instruments…