lawicel.se
Arduino – Direkt Port I/O
Detta är inte ett labb i den bemärkelsen att vi skall ansluta externa komponenter utan mer som information om hur man kan snabba upp I/O hantering genom att inte använda de interna digitalWrite() f…