lawicel.se
Avancerad LED styrning
Ibland vill man styra ett antal lysdioder (LED) i ett visst schema, det går snabbt att göra det med hjälp utav C/C++ om det är få lysdioder, men vill man styra flera helt oberoende av varandra i et…