larsvanrooijen.com
Ups & downs
Na bijna driekwart jaar in het basisonderwijs -en specifieker, in het Montessori-onderwijs- wil ik even een moment nemen om de balans op te maken. Een moment waarop allerlei dingen voor mij samenko…