ladieresi.cat
Està ben escrit?
Està ben escrit? En general, tots tenim un cert sentit estètic i sabem reconèixer, només amb una lectura, si un text està o no ben escrit o si ens agrada o no. Ara bé, aquesta percepció no sol ser tan objectiva quan es tracta d’un text que hem escrit nosaltres mateixos, ja que tenim una