ladieresi.cat
El periodisme com a transmissor de la llengua
El periodisme com a transmissor de la llengua Tots sabem que és important escriure correctament; transmet millor el missatge i ofereix una bona imatge. És evident també, que el català és una llengua força complexa quant a accents, dièresis, vocals neutres i un bon gruix de normativa que a més ens la van canviant sovint (vegeu