lachris.no
Beregning av skyllevann
Vi har (basert på noe vi fant på den verdens-omspennende veven) laget et regneark som skal hjelpe oss med å beregne mengde skyllevann. En ting som folk sier mye rart om (og som gir stort utslag på …