kvalitetsindex.se
Revisionsbranschen lever upp till kundernas förväntningar - Svenskt Kvalitetsindex
Kunderna till revisionsbolagen har alltid haft mycket höga förväntningar på sina revisorer. Vår nya mätning av revisionsbranschen visar att förväntningarna ökat ytterligare sedan förra undersökningen. Förtroendet och kundnöjdheten är fortsatt mycket stark jämfört med andra branscher.