kvalitetsindex.se
Svenskt Kvalitetsindex satsar på offentliga sektorn - Svenskt Kvalitetsindex
Svenskt Kvalitetsindex har allt större efterfrågan på marknads-, medarbetar- och varumärkesundersökningar från den offentliga sektorn. För att möta den ökade efterfrågan har Magnus Olsson nu anställts som projektledare.