kvalitetsindex.se
Vägen till hållbar framgång går genom medarbetarna - Svenskt Kvalitetsindex
Årets Jobbhälsoindex som tas fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex indikerar fortsatta arbetsmiljöutmaningar inom ett flertal samhällssektorer. Ett stressfullt arbetsliv minskar nöjdhet, trivsel och jobbhälsa samtidigt som kundkraven ökar. Upp emot en miljon människor känner regelbundet psykiskt obehag på grund av arbetet och bland unga anger 3 av 10 att de mår dåligt av jobbet en eller flera gånger i månaden.