kvalitetsindex.se
Försäkringsbranschen lyckas möta kundernas behov - Svenskt Kvalitetsindex
Kundnöjdheten inom försäkringsbranschen har länge haft en positiv utveckling och årets resultat förstärker den trenden. I en tid som präglas av instabilitet, ovisshet och snabb förändring lyckas försäkringsbranschen möta kundernas behov. Samtliga försäkringssegment som ingår i mätningen får förbättrade betyg