kvalitetsindex.se
Tydliga varumärken gillas av kunderna - Svenskt Kvalitetsindex
Kundnöjdheten för energibranschen går upp. Bolagen månar mer om sina kunder och är enklare att vara kund hos än tidigare. Bolag med tydliga varumärken och hög kännedom har också de nöjdaste kunderna. Företagskunderna är generellt mindre nöjda än privatkunderna, företagen efterfrågar ett tydligare partnerskap med sin energileverantör.