kurdishinstitute.be
Werger û Wergervanî -1-, Derwêş M. Ferho
Di pirtûka bi navê “Ji sînorê Wergeran Dûrtir” (1992) de nivîskar Raymond van den Broeck bi peyvên “Werger zêdetir ji hemî demên bihûrî, di rojeva rojê de ye” destpê dike. Girîng e, bi wate ye, pêdiviyek mezin pê heye. Li gora wî divê wergervan di her destpêkê de bizanibe ku peywîra wî ji hemû kar […]