kurdishinstitute.be
Nieuwe publicatie: In de Bres voor de Koerden, Marlies Casier
UItgegeven door het Koerdisch Instituut te Brussel. U kan dit boek snel bestellen via het Koerdisch Instituut vzw door 17 € te storten op rekeningnummer : 001-2068530-81 of op gironummer (Nederland): 9030392 met vermelding van ‘In de Bres’ en uw adres. Wij zullen u het boek dan zo snel mogelijk toesturen.