kulturverk.com
«Vesten har ingen moralsk substans igjen» – intervju med Iben Thranholm
Iben Thranholm (f. 1968) er en sjelden fugl i skandinavisk sammenheng. I hjemlandet Danmark oppfattes hun som meget kontroversiell, særlig fordi hun tydelig fordømmer premissene for og uttrykksform…