kulturverk.com
Mot overnasjonalitet: Til forsvar for nasjonal suverenitet
La oss innrømme det: nasjonal suverenitet har blitt irrelevant i dagens økende komplekse og gjensidig avhengige internasjonale økonomi. Økonomisk globalisering og de massive fremskrittene som har b…