kulturverk.com
Hvem har ansvar for at vi taper kampen mot EØS-avtalen og hva må gjøres?
Den Europeiske Union (EU) og EØS-avtalen er to sider av samme sak og kan ikke skilles i dagens situasjon. Foran folkeavstemningen i 1994 ble EØS-avtalen presentert som et kompromiss. EU-tilhengerne…