kulturverk.com
Menneskelighet og umenneskelighet i folkevandringstiden


Slik strømmen av mennesker på vandring synes å være endeløs, er sirkeldebatten omkring massemigrasjonen like ørkesløs, fastlåst i en dikotomi som maskerer virkeligheten fremfor å konfrontere den. M…