kulturverk.com
Sårbarhetens naturlov – matkultur er infrastruktur
Det er verdens internasjonale matjordår i år, men hvordan forvalter vi egentlig denne livsnødvendige ressursen? Er det riktig å betrakte mat som en hvilken som helst annen forbruksvare? Lars Granl…