kulturverk.com
Eit økoeventyr frå røynda: Sogn Jord- og Hagebruksskule
Det var ein gong ein økoskule som var truga av nedlegging. Dette til trass for at han var den einaste heiløkologiske landbruksskulen i landet. Ingen ville ta ansvar for å betale for naudsynt utbygg…