kulturverk.com
Folkets votum: 9 av 10 vil ha stillhet – ikke støy!
Gjenreisingen av Norge etter 2. verdenskrig gikk som vi vet sin gang med sterk satsing på industrireising. “1960-årene ble det gyldne tiår fremfor noe og industriens glanstid fremfor alt&#822…