kulturverk.com
Fremtiden tilhører småbøndene
Det er behov for en storsatsing på bærekraftig landbruk, og for en omlegging av den industrielle matproduksjonen. Flere småbønder innebærer ikke bare økt matvaresikkerhet. De er også mer effektive …